Korzyści z uczestnictwa w programie

Do projektu zapraszamy osoby, które chcą:

  1. Zainwestować swój wolny czas w rozwój osobisty i poznanie własnego potencjału
  2. Realizować własne pasje i pomysły na działania społeczne
  3. Dzielić się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem
  4. Zaangażować się w wolontariat lub realizację autorskiego projektu społeczno-kulturalnego

W co i kiedy można się zaangażować?

We WRZEŚNIU 2015 zapraszamy na 2-dniowy WARSZTAT, służący zapoznaniu się uczestników projektu, przyjrzeniu się własnemu potencjałowi społecznemu oraz poznaniu specyfiki działań społecznych i wolontariatu.

Od WRZEŚNIA 2015 do MARCA 2016 uczestnicy projektu zaangażują się w WOLONTARIAT lub realizację autorskiego PROJEKTU SPOŁECZNEGO.  Podczas realizacji działań otrzymają wsparcie ekspertów, spotkają się z wyjątkowymi liderami społecznymi,  będą uczestniczyć min. w wizytach studyjnych, spotkaniach wspierająco – rozwojowych, seminarium końcowym.

Przeczytaj dostępne materiały o projekcie

WIĘCEJ

Rekrutacja zakończona
Zgłoszenia nie są przyjmowane

Informacje o osobie zgłaszającej się

Dane firmy/instytucji/organizacji w której Pan/Pani pracuje

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb projektu „Lokomotywa zmian. Senioralne działania środowiskowe”, którego realizatorem jest Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie, w tym na udostępnianie ich do wiadomości publicznej po zakwalifikowaniu firmy do udziału w projekcie.


Korzyści z uczestnictwa w programie

Pracodawco, dzięki udziałowi w projekcie m.in.:

  1. Zwiększysz swoją wiedzę na temat możliwych form wspierania osób w wieku przedemerytalnym i zmniejszania ich zagrożenia wykluczeniem społecznym po zakończeniu aktywności zawodowej.
  2. Zyskasz możliwość wprowadzenia do kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa/instytucji długofalowych planów wsparcia pracowników w wieku przedemerytalnym w ich angażowaniu się w działalność społeczną i samopomoc.
  3. Wypracujesz trwałe rozwiązania (strategie CSR, programy wolontariatu pracowniczego, polityka kadrowa), które zapewnią kontynuację działań i finansowanie ich po zakończeniu projektu.

Przeczytaj dostępne materiały o projekcie

WIĘCEJ

Informacje o firmie/instytucji/organizacji

Dane osoby reprezentującej pracodawcę

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb projektu „Lokomotywa zmian. Senioralne działania środowiskowe”, którego realizatorem jest Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie, w tym na udostępnianie ich do wiadomości publicznej po zakwalifikowaniu firmy do udziału w projekcie.