logoCW

Centrum Wolontariatu w Warszawie rozpoczęło działalność w 1993 roku. Zajmuje się  promocją wolontariatu, pozyskiwaniem wolontariuszy i współpracą z nimi. Stanowi również ośrodek wsparcia dla organizacji pozarządowych i instytucji publicznych w zakresie organizowania wolontariatu, prowadzenia szkoleń, poradnictwa prawnego, a także układania i wdrażania strategii rozwoju wolontariatu w środowiskach lokalnych. Ostatnie lata to okres wzmożonych działań promocyjnych oraz prac nad kierunkami rozwoju wolontariatu w Polsce. Centrum Wolontariatu bierze też stale udział w pracach zespołów przygotowujących i opiniujących nowe rozwiązania prawne oraz organizacyjne w zakresie wolontariatu.

http://wolontariat.waw.pl/

logo_e_02_pom

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” od 12 lat wspiera uruchamianie przez mieszkańców własnych działań społecznych w oparciu o autorskie metody generowania pomysłów. Największym programem „ę” jest konkurs dotacyjny „Seniorzy w akcji” realizowany od 2008 r. dzięki wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Organizacja blisko współpracuje ze środowiskiem ponad 400 Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W roku 2012 Towarzystwo „ę” dzięki współpracy z firmą ArcellorMittal przeprowadziło pilotaż kursu przygotowania do emerytury adresowany do osób 50+ jeszcze aktywnych zawodowo, które szukają dla siebie inspiracji i nowych form aktywności. Zebrane wówczas doświadczenia zostały wykorzystane do uruchomienia kursu edukacyjnego „Archipelag Pokoleń” nastawionego na angażowanie osób 50+ w życie kulturalne miasta i wolontariat.

http://e.org.pl/

Logo frivilligsentral

Centrum Wolontariatu w Tysver (Norwegia) jest ośrodkiem, który animuje wolontariat, szkoli i wspiera ochotników. Dominujący obszar aktywności Centrum stanowi realizacja programów adresowanych do seniorów. Ośrodek posiada doświadczenie we włączaniu w działania ochotnicze osób aktywnych zawodowo, ale zbliżających się do emerytury. Współpracuje z odpowiednikiem polskiego Uniwersytetu III Wieku w Svejo. Ułatwia angażowanie wolontariuszy 55+ w działalność lokalnych muzeów, ośrodków wsparcia dla seniorów i osób przewlekle chorych, świetlic dla dzieci oraz społeczności uchodźców w rejonie Haugesund.

www.tysvaer.frivilligsentral.no

www.bymisjon.no/haugesund

ZESPÓŁ

Ewa Bogusz

Koordynatorka projektu „Lokomotywa zmian. Senioralne działania środowiskowe” z ramienia lidera Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu. Doświadczenie w koordynacji programu Wolontariat Pracowniczy i CSR w firmie Coca-Cola; komunikacji społecznej w Małopolskim Hospicjum dla Dzieci. W projekcie: odpowiedzialna za realizację działań, monitoring i sprawozdawczość; współpracę z partnerami, pracodawcami, specjalistami i ewaluatorem.

ZUZA SIKORSKA

koordynatorka programu Lokomotywa Zmian z ramienia Towarzystwa „ę”

Członkini zarządu stowarzyszenia, autorka programów społeczno – kulturalnych, animatorka kultury, ekspertka w zakresie projektowania wiedzy i doświadczeń  dla sektora społeczno – kulturalnego. Związana z Towarzystwem “ę” od 2006 roku.Współautorka i koordynatorka programów edukacyjnych: „Laboratorium Pomysłów”, “1na1 Mistrz i Uczen”, “Fotoprezentacje” ,“Pracownia Design”, „Archipelag Pokoleń” . Trenerka i tutorka w programach wspierających aktywne postawy obywatelskie poprzez realizowanie własnych pasji. Współpracuje m.in z Fundacją Laury Palmer, Nowym Teatrem w Warszawie, Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej, Uniwersytetem Warszawskim oraz Fundacją Nowej Kultury Bęc Zmiana.

Gerd Jorunn Christensen

Wieloletnia liderka i dyrektorka zarządzająca w Centrum Wolontariatu w Tysver. Uczestniczka międzynarodowych projektów, m.in. Grundwig „Services to Volunteering Europeans”. Zadania w projekcie: prowadzenie doradztwa, konsultacji, warsztatów i prezentacji.

Marta Walkowska-Lipko

Doświadczenie w koordynacji m.in. programu Wolontariat Pracowniczy, Europejskich Nagród Wolontariatu Pracowniczego 2011, projektu FIO, pracowniczego wolontariatu Kompetencji T-Mobile.

KAROLINA DROZD

menedżerka administracyjno – finansowa programu Lokomotywa Zmian z ramienia Towarzystwa „ę”

Studiowała Administrację na Politechnice Warszawskiej. Związana z Towarzystwem „ę” od końca 2010 roku gdzie pełni funkcję menedżerki administracyjno – finansowej.Odpowiedzialna za wolontariat w Towarzystwie „ę”. Współpracuje przy projektach dedykowanych osobom 50+:  „Seniorzy w Akcji”, „Archipelag Pokoleń” „Zoom na Rady Seniorów”.Rozwija swoje umiejętności przy działaniach będących na styku działań społecznych i nowych technologii.

Magdalena Marczakiewicz

Pracuje w agencji reklamowej na stanowisku PR i CSR Manager, wspiera rozwój wolontariatu pracowniczego na polskim rynku, gra w amatorskim teatrze i pomaga. Ma na swoim koncie wiele projektów zrealizowanych wspólnie z organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowymi, w tym projekty, które otrzymały nagrody w konkursach polskich i europejskich. Jej misją jest popularyzowanie idei zaangażowania społecznego wśród polskich przedsiębiorstw. Absolwentka szkoły trenerów TROP oraz studiów podyplomowych na kierunku Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera.

Anna Leszczyńska-Stecka

Wykształcenie wyższe ekonomiczne, finanse i bankowość, podyplomowe rachunkowość. Doświadczenie w zarządzaniu finansami w NGOs i biznesie, rozliczaniu projektów. W projekcie specjalista ds. administracji i finansów, odpowiedzialna za planowanie i wydatkowanie budżetu, współpracę z biurem rachunkowym, archiwizację dokumentów.

Program „Obywatele dla Demokracji”

Celem programu jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju.

Dotacje udzielane w ramach programu mają na celu: zwiększenie udziału obywateli w życiu publicznym, upowszechnianie wartości demokratycznych i praw człowieka, rozwój działalności rzeczniczej i kontroli obywatelskiej, wspieranie grup narażonych na wykluczenie, wzmocnienie kondycji organizacji pozarządowych i tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi trzeciego sektora.

Program przywiązuje dużą wagę do takich kwestii jak: zwalczanie mowy nienawiści, przestępstw z nienawiści i ekstremizmów, przeciwdziałanie zjawiskom rasizmu i ksenofobii, homofobii i antysemityzmu, molestowaniu seksualnemu, przemocy wobec kobiet i handlowi kobietami, problemom mniejszości romskiej oraz promocji tolerancji i porozumienia między kulturami.

Program wdrażany jest w Polsce przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, która zajmuje się projektami dotyczącymi dzieci i młodzieży.

http://www.ngofund.org.pl/

ORGANIZATORZY PROJEKTU:

Fundusze EOG_logo
logo_fsb_600x600
PFDM_logo

PATRONI PROJEKTU:

logo-BCC---pion