Wolontariat pracowniczy osób 55+, publikacja z projektu „Lokomotywa zmian”

Oddajemy w Państwa ręce publikację zawierającą rekomendacje dotyczące sposobów wspierania aktywności społecznej osób w wieku 55+. Publikacja została wydana w ramach projektu „Lokomotywa zmian. Senioralne działania środowiskowe” współfinansowanego z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

Zapraszamy po inspirację!

Wolontariat pracowniczy osób 55+_publikacja

Model wolontariatu pracowniczego osób 55+ okiem eksperta, Marty Walkowskiej – Lipko.

Etap diagnozy jest fundamentem programu, musi więc być solidnie wykonany. Powinno się go rozpocząć od przemyślenia i spisania listy osób lub grup, które będą uczestniczyły w tworzeniu i realizacji programu. Konieczne jest wzięcie pod uwagę zdania decydentów w kluczowych departamentach/działach Organizacji oraz samych pracowników w wieku 55+. Warto zapytać również osoby, na które program będzie…

Read details

Nowe wyzwania dla wolontariatu pracowniczego – relacja z konferencji podsumowującej projekt „Lokomotywa Zmian”

14 kwietnia 2016 roku w Nowym Centrum Promocji Globalnej BCC odbyła się konferencja poświęcona podsumowaniu projektu „Lokomotywa zmian. Senioralne działania środowiskowe”. Wzięli w niej udział pracodawcy, uczestnicy projektu, przedstawiciele biznesu, instytucji publicznych i naukowych. Podczas konferencji wspólnie zastanawialiśmy się, co może być motywacją dla dojrzałych pracowników, jakie mają obawy i oczekiwania wobec wolontariatu pracowniczego oraz…

Read details

Jakie wyzwania łączą się z realizowaniem programów wolontariatu pracowniczego osób 55+?

Z rozmów przeprowadzonych z pracownikami, pracodawcami oraz organizatorami programów wolontariatu pracowniczego wynika, że osoby starsze w dużo mniejszym stopniu niż młodsi współpracownicy angażują się w działalność społeczną.    Jakie wyzwania łączą się z realizowaniem programów wolontariatu pracowniczego osób 55+?    Do najczęściej wymienianych barier przez pracowników wymieniane są bariery psychologiczne,: obawa przed brakiem odpowiednich kompetencji, zajęciem…

Read details

„Lokomotywa zmian” z wizytą w Centrum Sztuki Współczesnej

W dniu 9 kwietnia 2016r uczestnicy projektu „Lokomotywa zmian” wzięli udział w wizycie studyjnej w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski stara się ewoluować jako nowy typ instytucji kultury, w której różne dziedziny sztuki współistnieją, wzajemnie na siebie oddziałują i przekraczają własne granice, by tworzyć nowe jakości i zjawiska. CSW zwraca przy…

Read details

Wolontariat 55+. Korzyści dla firmy i pracownika.

Powszechnie sądzimy, że sukces jest źródłem szczęścia… a tak naprawdę, to szczęście jest źródłem sukcesu! Mózg jest o 31% wydajniejszy w pozytywnym, niż negatywnym lub neutralnym nastroju. Lekarze są o 19% szybsi i dokładniejsi w diagnozie. Wyróżniamy 3 rodzaje szczęścia: Życie przyjemne Życie zaangażowane Życie sensowne Potrzeby osób w późnej dorosłości (czwarte stadium rozwoju wg Eriksona, 40-…

Read details

Konferencja podsumowująca projekt „Lokomotywa zmian”

Dlaczego znikomy procent uczestników działań wolontariackich stanowią osoby dojrzałe, powyżej 55 roku życia? Co sprawia, że nie angażują się w takim stopniu jak ich młodsi koledzy? Co może być motywacją dla tych pracowników, jakie mają obawy i oczekiwania wobec wolontariatu pracowniczego? Jaka powinna być rola pracodawcy w tym procesie, a jaka pracownika? Czy pracodawcy powinni…

Read details

Czym jest „zarządzanie wiekiem”?

Zarządzanie wiekiem to element zarządzania zasobami ludzkimi. Polega ono na realizacji różnorodnych działań, które pozwalają na bardziej racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach dzięki uwzględnianiu potrzeb i możliwości pracowników w różnym wieku. Są to działania mające na celu zmianę nastawienia pracowników, dostosowanie stanowisk pracy i rozkładu czasu pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości, zmianę…

Read details