Model wolontariatu pracowniczego osób 55+ okiem eksperta, Marty Walkowskiej – Lipko.

Etap diagnozy jest fundamentem programu, musi więc być solidnie wykonany. Powinno się go rozpocząć od przemyślenia i spisania listy osób lub grup, które będą uczestniczyły w tworzeniu i realizacji programu. Konieczne jest wzięcie pod uwagę zdania decydentów w kluczowych departamentach/działach Organizacji oraz samych pracowników w wieku 55+. Warto zapytać również osoby, na które program będzie…