Jakie wyzwania łączą się z realizowaniem programów wolontariatu pracowniczego osób 55+?

Z rozmów przeprowadzonych z pracownikami, pracodawcami oraz organizatorami programów wolontariatu pracowniczego wynika, że osoby starsze w dużo mniejszym stopniu niż młodsi współpracownicy angażują się w działalność społeczną.    Jakie wyzwania łączą się z realizowaniem programów wolontariatu pracowniczego osób 55+?    Do najczęściej wymienianych barier przez pracowników wymieniane są bariery psychologiczne,: obawa przed brakiem odpowiednich kompetencji, zajęciem…