Czym jest „zarządzanie wiekiem”?

Zarządzanie wiekiem to element zarządzania zasobami ludzkimi. Polega ono na realizacji różnorodnych działań, które pozwalają na bardziej racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach dzięki uwzględnianiu potrzeb i możliwości pracowników w różnym wieku. Są to działania mające na celu zmianę nastawienia pracowników, dostosowanie stanowisk pracy i rozkładu czasu pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości, zmianę…