Starzenie się ludności jako wyzwanie pracodawców: konieczność akceptacji faktów i adaptacji do zmian

Proces starzenia się populacji nie jest zjawiskiem nowym – rozpoczął się w krajach Europy około 100-150 lat (początkowo w krajach Europy Północnej i Zachodniej, następnie Południowej i Wschodniej) wraz z przejściem demograficznym, tj. zmianą reprodukcji ludności z rozrzutnej (wysoka stopa zgonów i wysoka stopa urodzeń) na oszczędną (niska stopa zgonów i niska stopa urodzeń). Obecnie…