Spotkanie grup samopomocowych z projektu „Lokomotywa zmian”

10.12.2015r. uczestnicy projektu „Lokomotywa zmian” wzięli udział w kolejnym spotkaniu grup samopomocowych. Podsumowaliśmy etapy realizacji projektów, zaangażowania w wolontariat, wymieniliśmy się doświadczeniami i refleksjami. Gośćmi naszego spotkania byli wolontariusze z Centrum Wolontariatu, którzy na co dzień zaangażowani są również w wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej dzielnicy Wola w Warszawie. Wolontariusze opowiedzieli naszym uczestnikom jak wygląda ich praca…