“Pasja to siła” – wywiad z Krystyną Pałygą, ambasadorką projektu „Lokomotywa zmian”

Krystyna Stańczak-Pałyga o zaangażowaniu społecznym, działalności wolontariackiej oraz o swoim autorskim projekcie “ Pozytywnie zakręcone – tańce etniczne w kręgu” w rozmowie z Dorotą Pabel. D.P: Obawia się Pani przejścia na emeryturę? K.S-P: Już nie, ponieważ mam pewną wizję siebie. Społecznikowską duszę mam z natury. Całe życie włączałam się w różne projekty wolontariackie, a zbliżając…