Good Practices of Norway!

Gerd Jorunn Christensen, dyrektorka zarządzająca w Centrum Wolontariatu w Tysvaer, opowiedziała nam o niezwykłym zaangażowaniu osób 55+ w działania spoleczne i kulturalne w kraju, w którym żyją. Zapraszamy do inspirującej lektury!    In Norway we have a lot of interest groups and community organizations. Total groups in Norway is about 115.000. Some of these are specially for…