PROJEKT LOKOMOTYWA ZMIAN

O PROJEKCIE

Lokomotywa Zmian to projekt, który powstał w partnerstwie trzech organizacji: Centrum Wolontariatu, Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, Volunteer Center Tysvaer. Nasze organizacje łączą w sobie wieloletnie doświadczenia w zakresie wspierania wolontariatu pracowniczego w firmach, pracy z osobami 55+ i cel aby szerzyć ideę angażowania osób dojrzałych w projekty wolontariackie wspierające aktywne postawy obywatelskie poprzez realizowanie własnych pasji.

Do udziału w projekcie zapraszamy pracodawców, gotowych wspierać swoich pracowników 55+ w procesie rozwijania ich potencjału społecznego, oraz pracowników, pragnących wziąć udział w niezwykłej podróży, dzięki której odkryją moc, która w nich drzemie oraz energię płynącą z pomagania i dzielenia się swoim doświadczeniem.

Projekt będzie realizowany na terenie Warszawy.

LOKOMOTYWA ZMIAN dopiero rusza, dokąd pojedzie będzie zależało od wszystkich uczestników współtworzących projekt na każdym jego etapie. Zapewniamy moc pozytywnej energii, wiele inspirujących spotkań, wsparcie doświadczonych, animatorów, socjologów, coachów i praktyków wolontariatu, stałą wymianę doświadczeń i pomysłów. Wierzymy, iż uczestnicy projektu staną się w przyszłości liderami zmian w swoim otoczeniu i społeczności lokalnej.

ETAPY PROJEKTU

Marzec – Maj 2015

 1. Działania przygotowawcze

Maj – Sierpień 2015

 1. Rekrutacja pracodawców oraz osób 55+

Wrzesień 2015

 1. Działania integrujące i przygotowujące osoby 55+ do udziału w projekcie

Kwiecień 2015 – Kwiecień 2016

 1. Zaangażowanie pracodawców w proces rekrutacji i wspierania Uczestników projektu

Czerwiec 2015-kwiecień 2016

 1. Działanie grup samopomocowych, inspiracja do pracy środowiskowej i realizacji działań. Realizacja projektów i zaangażowanie w wolontariat

Marzec-kwiecień 2016

 1. Podsumowanie i zakończenie projektu. Upowszechnianie projektu

Czas do końca rekrutacji

DLA PRACODAWCÓW

Korzyści z uczestnictwa w programie

Pracodawco, dzięki udziałowi w projekcie m.in.:

 1. Zwiększysz swoją wiedzę na temat możliwych form wspierania osób w wieku przedemerytalnym i zmniejszania ich zagrożenia wykluczeniem społecznym po zakończeniu aktywności zawodowej.
 2. Zyskasz możliwość wprowadzenia do kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa/instytucji długofalowych planów wsparcia pracowników w wieku przedemerytalnym w ich angażowaniu się w działalność społeczną i samopomoc.
 3. Wypracujesz trwałe rozwiązania (strategie CSR, programy wolontariatu pracowniczego, polityka kadrowa), które zapewnią kontynuację działań i finansowanie ich po zakończeniu projektu.

DLA PRACOWNIKÓW 55+

Korzyści z uczestnictwa w programie

Dzięki udziałowi w projekcie m.in.:

 1. Znajdziesz odpowiedź na pytanie: co zrobić, aby twoje życie było inspirujące i aktywne?
 2. Zyskasz inspirację do aktywnego przygotowania się do zmian, jakie niesie emerytura.
 3. Dowiesz się, jak sprawnie wyznaczać cele rozwojowe w różnych obszarach swojego życia.
 4. Odkryjesz jak wykorzystać własny potencjał i wiedzę, aby służyły innym ludziom.
 5. Nawiążesz kontakty z rówieśnikami, co pozwoli na wymianę doświadczeń.
 6. Wzmocnisz swoje poczucie sprawczości i zwiększysz swój poziom uczestnictwa w życiu społecznym,
 7. Poczujesz się gotowy do podejmowania działań mających na celu poprawę sytuacji własnej, grupy i najbliższego otoczenia
 8. Zdobędziesz nowe doświadczenia i umiejętności in. dotyczące obszarów i form działań środowiskowych.

ORGANIZATORZY PROJEKTU:

Fundusze EOG_logo
logo_fsb_600x600
PFDM_logo
img_1312749906

PATRONI PROJEKTU:

logo-BCC---pion